Skip to content

ORGANITZADORS

PROMOCIÓ ECÒNOMICA DE SABADELL – AJUNTAMENT DE SABADELL

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom de l’Ajuntament, emmarcada en el servei de Promoció Econòmica de Sabadell, té com a objectiu dotar d’eines per a la millora competitiva de les empreses del territori i especialment la indústria que tenim als 7 polígons d’activitat econòmica de la ciutat, per tal de promocionar i impulsar el desenvolupament socioeconòmic del territori. Aquest suport integral inclou tota classe d’actuacions, de les quals en són clau les d´acompanyament a la nova implantació i  instal·lació de noves empreses, i a les empreses ja instal·lades per afavorir-ne el seu creixement.

Ja fa més d’una dècada que l’Ajuntament de Sabadell impulsa polítiques per a l’estímul de la innovació empresarial i del territori, entre les quals hi ha:

  • Actuacions per implementar l’especialització intel·ligent vinculada al disseny aplicat a la indústria amb base tecnològica, amb l’objectiu de convertir aquest territori en un clar referent en aquest àmbit.
  • Activitats per apropar la micro i petita empresa a l’ecosistema d’innovació (transferència tecnològica). Posar en valor l’ecosistema supralocal de les entitats de coneixement i recerca enforteix un territori amb un potencial evident.
  • Iniciatives de foment de l’economia circular en la indústria.

Ja fa més d’una dècada que l’Ajuntament de Sabadell impulsa polítiques per a l’estímul de la innovació empresarial i del territori, entre les quals hi ha:

  • Actuacions per implementar l’especialització intel·ligent vinculada al disseny aplicat a la indústria amb base tecnològica, amb l’objectiu de convertir aquest territori en un clar referent en aquest àmbit.
  • Activitats per apropar la micro i petita empresa a l’ecosistema d’innovació (transferència tecnològica).
  • Iniciatives de foment de l’economia circular en la indústria.

NODUS BARBERÀ - AJUNTAMENT DE BARBERÀ

Centre de Negocis Nodus Barberà és una centre municipal d’empreses i convencions plenament consolidat, amb una llarga trajectòria, ofereix serveis de lloguer d’espais i organització d’esdeveniments per tot tipus d’empreses.

Amb una localització estratègicament privilegiada ubicar la seva empresa al Nodus Barberà us permet un estalvi del 80% en despeses d’inversió i obertura. I un estalvi del 70% en despeses mensuals fixes.

Des de Nodus Barberà també s’impulsen les polítiques de dinamització empresarial i promoció econòmica del municipi fomentant la cooperació empresarial, la innovació a la indústria i serveis de valor afegit per les empreses.

SERVEI A L’EMPRESA AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

El Servei a l’Empresa té com a objectiu millorar la competitivitat del teixit empresarial del municipi així com facilitar l’aterratge d’empreses noves i crear ocupació de qualitat.

Facilitem a les pimes accés a la informació que necessitin en matèria administrativa. Proporcionem espais i mitjans tecnològics per a reunions. Dinamitzem cinc Parcs d’activitat Econòmica. Facilitem la comunicació entre empresa i administració. Impulsem projectes de col·laboració pública i privada. Treballem l’economia circular i la indústria 4.0 com a eixos principals. Fomentem la innovació des d’una òptica supramunicipal. Estimulem la transferència de coneixement i connectem la innovació que realitzen els principals agents del territori per l’aplicació directa als processos productius de les Pimes: Investigació Tecnologia – Empresa. Fomentem el networking entre empresaris de la zona i ofertem formació de qualitat.

COL·LABORADORs

ESDI

L’Escola Superior de Disseny és una escola universitària de disseny, adscrita a la Universitat Ramon Llull, amb 35 anys d’experiència formant dissenyadors i dissenyadores.

ESDI neix l’any 1989 com a iniciativa de la Fundació del Disseny Tèxtil FUNDIT, gràcies a l’impuls d’organismes de l’administració (Ministeri d’Indústria i Generalitat de Catalunya) i de més de 90 agrupacions empresarials i empreses significatives del sector tèxtil.

L’objectiu amb la seva creació era aportar competitivitat al teixit empresarial català i donar resposta a les necessitats de la societat i de la indústria, en un territori amb una forta tradició tèxtil. La seva missió actual és donar suport i impulsar la indústria a través del disseny i la innovació, amb vocació internacional però des de l’equilibri territorial, proporcionant les eines pedagògiques necessàries per formar persones capaces de redissenyar i transformar el món.

ESDI està ubicada als antics docks de Sabadell, unes grans naus on es dipositaven les primeres matèries tèxtils de les empreses del Gremi de Fabricants. El conjunt de naus industrials té un total de 18.000 m², en els quals s’ubica el campus universitari, amb amplis tallers i aules que permeten treballar de forma multidisciplinària i totes les eines a disposició en un mateix edifici, i també un Innovation Center, que pretén ser el punt de trobada i d’interrelació entre dissenyadors/es i start-ups en l’àmbit nacional i internacional.

Tota aquesta profunda relació amb la indústria és la raó de ser d’ESDI i un pilar fonamental del seu model educatiu.

ESDI, FÀBRICA DE TALENT.

PARC DE RECERCA UAB

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres, promoure l’activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat.

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PARC TAULÍ

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) potencia la recerca, la innovació i la docència en salut per impulsar la transferència de coneixement i generar valor afavorint el creixement social i econòmic.

L’I3PT és reconegut en l’ecosistema d’R+D+I per la seva trajectòria en la promoció i implementació del seu model d’innovació, combinant els resultats de la recerca amb les necessitats clíniques de l’hospital. Això ha permès a l’Institut desenvolupar solucions a mida i implementar-les en el sistema sanitari i el mercat, a través de la col·laboració amb agents claus de l’ecosistema i el foment de les polítiques i metodologies de treball específiques. Des del 2021, l’I3PT és un institut CERCA.