PARTICIPANTS

BCNINNOVA

BENESIT

BETTER CARE

CENTRE ASSISTENCIAL MUTUAM LA CREUETA

CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

DEVSHEALTH

ELATENTUM SELECCIÓN

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB

FUNDACIO EDAD&VIDA

IBB_UAB

IDIAPJGOL

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PARC TAULÍ - I3PT

INSTITUTO DE ROBÓTICA PARA LA DEPENDENCIA

ISENSI BARCELONA SL

MADE OF GENES

MYCARENET

PAL ROBOTICS

PARC DE RECERCA UAB

QIDA

SIGMA INDUSTRIAL PRECISIÓN, S.L.

SINCROTRO ALBA

SMARTMONKEY

THERMABEAD IBERICA SL

TRIALING HEALTH S.L

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

VAE VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL

VASS CONSULTORÍA DE SISTEMES S.L