Skip to content

CONFERÈNCIES

Com poden ajudar les noves solucions IOT a la indústria i al territori

Conferenciant

Antoni Garrell

ex-Director general de la Fundació FUNDIT per ESDi

Antoni Garrell ha estat fins recentment director general de la Fundació FUNDIT per ESDi. És enginyer industrial, màster en Gestió i Administració i ha cursat estudis de doctorat en Sistemes de Suport en la Presa de Decisions. Des de 1975 ha desenvolupat una intensa activitat professional, tant en la consultoria organitzacional i estratègica com en l'àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el màrqueting i els continguts. Ha ocupat diverses posicions en empreses com Arthur Andersen, Calfinsa, La Caixa o la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle, de la qual fou director general. També ha estat membre del consell d'administració en diverses empreses i, més recentment, del sector sanitari. A banda, ha acompanyat la seva activitat professional amb una significativa tasca acadèmica.

Conferència:
"IoT: més que connectivitat"

En el nostre dia a dia el concepte Internet de les coses s’ha fet omnipresent i sovint s’associa a telecontrol, teleassistència o televigilància. De fet, és molt més, atès que la connectivitat obre les portes a utilitzar l’enorme capacitat de procés que hi ha a Internet i, aquesta, junt amb la nanotecnologia, fa que productes i serveis puguin esdevenir intel·ligents. Cal entendre i extreure productivitat emprant la creativitat, ja que la Internet de les coses és molt més que connectivitat.

 

Conferenciant

Jordi Hernàndez

Comissionat del rector de la UAB per a les TIC

És comissionat del rector per les TIC. Pertany a l'equip de govern de la UAB i és el responsable de les línies estratègiques sobre les TIC. Ha impulsat la renovació tecnològica de la connectivitat del Campus, nous sistemes d'emmagatzematge, transició a sistemes elàstics, eines amb suport d'intel·ligència artificial per a gestió d'informació i integració i interoperabilitat de dades corporatives, entre altres projectes. Ha incorporat el free-cooling indirecte i la contenció de passadissos fred i calent. Ha estat col·laborant en l'equip de gestió de sistemes i ha implementat el sistema de provisió de sistema operatiu i aplicacions en ordinadors client. Ha col·laborat activament en el primer projecte nacional de moneder electrònic, realitzat per la UAB i La Caixa, i es va especialitzar en la gestió de la targeta intel·ligent. Ha participat en els projectes de servidors multitier per a la gestió de tràmits administratius per finestreta electrònica en autoservei. Anteriorment, havia desenvolupat el projecte de millora de l'eficiència energètica del centre de procés de dades.

“Territori IoT: Oportunitats de millora amb objectes intel·ligents a un campus universitari”

Com ha de ser un smart campus? Com s’ha d’adequar el microterritori on està ubicada la UAB a les seves necessitats de negoci al segle XXI? Què poden aprofitar empreses i entitats del territori d’aquesta experiència?

Jordi Hernández ens il·lustrarà aquestes qüestions presentant l’estudi preliminar sobre la xarxa IoT al campus de la UAB, del qual és el responsable, fent especial èmfasi en la tecnologia de connexió atenent abast, energia i nombre de dispositius.

S’exemplificaran diferents casos d’ús en relació a processos de digitalitzaciói, seguretat bàsica, monitorització i espais exteriors.