Skip to content

CONFERÈNCIES

Conferència: "Salut, Una oportunitat per innovar i dinamitzar el teixit empresarial del territori."

La innovació en el sector sanitari és una gran oportunitat per aportar solucions tecnològiques i creatives que donin resposta a reptes i problemes relacionats amb la salut. En aquest sentit, és important que els hospitals i els instituts de recerca i innovació també actuïn amb una visió empresarial, perquè el seu coneixement i les seves solucions generin un retorn econòmic tant cap a la institució com cap al territori.
Per fer-ho, cal que la cultura de la innovació i l’emprenedoria impregni tota l’organització, de manera que tots els professionals siguin conscients que el seu coneixement pot donar lloc a idees innovadores que puguin valoritzar-se per esdevenir solucions que arribin al mercat. Així mateix, cal que els centres sanitaris fomentin la col·laboració amb el teixit empresarial perquè el valor econòmic generat pugui revertir també en el territori.

Conferenciant

Lluís Blanch, MD PhD

El doctor Lluís Blanch és consultor del Centre de Crítics del Parc Taulí Hospital Universitari, director d’Investigació i Innovació de la Corporació Sanitària Parc Taulí i Director de l'I3PT. També és coordinador de la "Plataforma Nacional de Innovación en Tecnología Médica - ITEMAS-ISCIII", professor associat del Departament de Medicina de la UB , cap del Grup 33 del CIBER de malalties respiratòries del "Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación)", coordinador del grup consolidat AGAUR d’Investigació traslacional en fisiopatologia associada a pacients crítics i cofundador de Better Care S.L., una spin-off de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Ha publicat més de 240 articles indexats a PubMed amb un índex H de 45. Els seus interessos en investigació, inclouen la investigació traslacional de les lesions pulmonars i cerebrals agudes, la ventilació mecànica i també el monitoratge de senyals respiratòries i hemodinàmiques de pacients crítics.

Conferenciant

Jordi Hernàndez

Comissionat del rector de la UAB per a les TIC

És comissionat del rector per les TIC. Pertany a l'equip de govern de la UAB i és el responsable de les línies estratègiques sobre les TIC. Ha impulsat la renovació tecnològica de la connectivitat del Campus, nous sistemes d'emmagatzematge, transició a sistemes elàstics, eines amb suport d'intel·ligència artificial per a gestió d'informació i integració i interoperabilitat de dades corporatives, entre altres projectes. Ha incorporat el free-cooling indirecte i la contenció de passadissos fred i calent. Ha estat col·laborant en l'equip de gestió de sistemes i ha implementat el sistema de provisió de sistema operatiu i aplicacions en ordinadors client. Ha col·laborat activament en el primer projecte nacional de moneder electrònic, realitzat per la UAB i La Caixa, i es va especialitzar en la gestió de la targeta intel·ligent. Ha participat en els projectes de servidors multitier per a la gestió de tràmits administratius per finestreta electrònica en autoservei. Anteriorment, havia desenvolupat el projecte de millora de l'eficiència energètica del centre de procés de dades.

“Territori IoT: Oportunitats de millora amb objectes intel·ligents a un campus universitari”

Com ha de ser un smart campus? Com s’ha d’adequar el microterritori on està ubicada la UAB a les seves necessitats de negoci al segle XXI? Què poden aprofitar empreses i entitats del territori d’aquesta experiència?

Jordi Hernández ens il·lustrarà aquestes qüestions presentant l’estudi preliminar sobre la xarxa IoT al campus de la UAB, del qual és el responsable, fent especial èmfasi en la tecnologia de connexió atenent abast, energia i nombre de dispositius.

S’exemplificaran diferents casos d’ús en relació a processos de digitalitzaciói, seguretat bàsica, monitorització i espais exteriors.